Καλάθι

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Πόσος χρόνος χρειάζεται για τη φόρτιση μιας νεκρής μπαταρίας αυτοκινήτου;

19 Φεβρουαρίου 2021
Πόσος χρόνος χρειάζεται για τη φόρτιση μιας νεκρής μπαταρίας αυτοκινήτου;

Κατανόηση των απαιτήσεων φόρτισης της μπαταρίας σας

Συντάκτης: Brittany Lin Επικεφαλής ομάδας NOCO 

Ο χρόνος που απαιτείται για την επαναφόρτιση μιας νεκρής μπαταρίας αυτοκινήτου εξαρτάται από τον βαθμό αποφόρτισης της μπαταρίας και την ονομαστική ικανότητα παροχής ρεύματος (δηλ. το ρεύμα λειτουργίας) του φορτιστή μπαταριών. Δείτε την πλήρη γκάμα φορτιστών μπαταριών στον ιστότοπο Φορτιστές μπαταριών πολλαπλών χρήσεων Genius της NOCO. Η χωρητικότητα αποθήκευσης μιας μπαταρίας μολύβδου-οξέος υπολογίζεται σε αμπερώρια (Ah). Ο αριθμός αμπερωρίων που έχουν αντληθεί (γνωστό επίσης ως βάθος εκφόρτισης), αντιπροσωπεύει τον αριθμό αμπερωρίων που πρέπει να αναπληρωθούν. Για παράδειγμα, εάν από μια μπαταρία χωρητικότητας 100 αμπερωρίων έχει αντληθεί το 50% (ή 50 αμπερώρια), θα πρέπει να επιστρέψετε στην μπαταρία 50 αμπερώρια. Η ονομαστική τιμή του ρεύματος λειτουργίας του φορτιστή μπαταριών βοηθά στον προσδιορισμό της ταχύτητας φόρτισης της μπαταρίας. Για παράδειγμα, εάν είχατε φορτιστή μπαταριών των 10 αμπέρ, θα χρειαζόταν περίπου 5 ώρες για να ολοκληρωθεί η επαναφόρτιση. Ας διερευνήσουμε αυτήν τη σχέση των ποσοστών βάθους εκφόρτισης και ρυθμών επαναφόρτισης με περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, ο καθορισμός της διάρκειας επαναφόρτισης μιας νεκρής μπαταρίας είναι απλός, δηλαδή:

Αμπερώρια μπαταρίας x Βάθος εκφόρτισης = Αμπερώρια χωρητικότητας που καταναλώθηκαν / Ονομαστική τιμή ρεύματος λειτουργίας του φορτιστή

Βέβαια, πρόκειται για έναν πολύ απλοποιημένο υπολογισμό, καθώς θεωρεί δεδομένο ότι η συνδεδεμένη μπαταρία παρέχει την ίδια ένταση ρεύματος από την αρχή έως το τέλος. Στην πράξη, οι περισσότεροι φορτιστές μπαταριών, ιδίως οι έξυπνοι φορτιστές μπαταριών, χρησιμοποιούν μια διαδικασία φόρτισης πολλαπλών βημάτων για να αναπληρώσουν τη χαμένη χωρητικότητα της μπαταρίας.

Ένας άλλος τρόπος για να προσδιορίσετε το βάθος εκφόρτισης των μπαταριών είναι να κατανοήσετε τη σχέση της τάσης ανοιχτού κυκλώματος (OCV) και της υπολειμματικής χωρητικότητας της μπαταρίας. Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει αυτήν τη σχέση:

Για να προσδιορίσετε το βάθος της εκφόρτισης (ή την υπολειπόμενη χωρητικότητα), θα πρέπει να μετρήσετε την OCV χρησιμοποιώντας ένα βολτόμετρο. Για παράδειγμα, εάν η OCV μετρηθεί στα 12,0 Volt, τότε το βάθος εκφόρτισης είναι περίπου 45%. Για να επεξηγήσουμε περαιτέρω αυτό το παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια μπαταρία AGM (απορροφητικό στρώμα γυαλιού - Absorbent Glass Mat) κατηγορίας 24 με ονομαστική τιμή 84 αμπερώρια. Σε βάθος εκφόρτισης 45% (Depth of Discharge - DOD), έχουμε εξαντλήσει περίπου 54 αμπερώρια. Εάν φορτίζαμε την μπαταρία με φορτιστή μπαταριών των 15 αμπέρ, ο διάρκεια επαναφόρτισης θα ήταν περίπου 3,6 ώρες. Και πάλι, αυτό το παράδειγμα δεν λαμβάνει υπόψη την προσέγγιση φόρτισης πολλαπλών βημάτων των περισσότερων έξυπνων φορτιστών μπαταριών, αλλά πράγματι χρησιμεύει ως ένας εξαιρετικός οδηγός για τις διάρκειες επαναφόρτισης των μπαταριών.

Επιλογή ικανότητας του σωστού φορτιστή μπαταριών

Ο ευκολότερος τρόπος για να βρείτε τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών είναι να χρησιμοποιήσετε το 7 - 10% των αμπερωρίων της ονομαστικής χωρητικότητας της μπαταρίας σας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας μπαταρίας 50 αμπερωρίων, θα πρέπει να επιλέξετε έναν φορτιστή μπαταρίας με μέγιστη ονομαστική τιμή παροχής ρεύματος 3,5-5,0 αμπέρ.