Καλάθι

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Προσωπικά Δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

POWERFUL Ι.Κ.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία «POWERFUL Ι.Κ.Ε.», (εφεξής η «Εταιρεία») και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες καθώς και τη διαδικασία με την οποία εσείς ως φυσικά πρόσωπα μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να χειριστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, του ελληνικού νόμου Ν. 4624/2019 και κάθε άλλου σχετικού εφαρμοστέου νομικού κειμένου).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρηση με την επωνυμία POWERFUL Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σχολείου 3, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου για ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα θα βρείτε στο τέλος αυτής της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται τα δεδομένα που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») όπως για παράδειγμα το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων εντάσσονται στην κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν πιο ευαίσθητες πληροφορίες για το φυσικό πρόσωπο αναφορικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ?

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απολύτως αναγκαία για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε στην κάθε περίπτωση. Παρακάτω σας παραθέτουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγουμε ανά περίπτωση:

-προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας: π.χ ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, email

-προσωπικά δεδομένα ταυτότητας: π.χ όνομα, επίθετο

-προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης Cookies: π.χ η διεύθυνση IP

-προσωπικά δεδομένα σχετικά με πιθανή κάλυψη θέσης / πρόσληψη: π.χ. βιογραφικό

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ?

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε στην κάθε περίπτωση. Παρακάτω σας παραθέτουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάποιους από τους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά περίπτωση:

-να επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα μας έχετε θέσει ή να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε αίτημά σας

-να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό για τα νέα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας μέσω της αποστολής newsletter

-να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας και να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες μας

-να πραγματοποιηθεί η εγγραφή επίσημου συνεργάτη δικτύου Powerful

-να έχει τη δυνατότητα ο συνεργάτης κατόπιν της εγγραφής του να διαχειρίζεται το λογαριασμό του

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ?

Για να προβούμε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πρέπει να έχουμε μια νομιμοποιητική βάση για τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε, όπως παρατίθενται κατωτέρω:

Συγκατάθεση: όπου απαιτείται, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τον εκάστοτε σκοπό. Την σχετική συγκατάθεση μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Έννομο συμφέρον της Εταιρείας: η Εταιρεία ενίοτε έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον η επιδίωξη του εννόμου συμφέροντος δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Εκτέλεση σύμβασης: μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις.

Νομική υποχρέωση: σε ορισμένες περιπτώσεις επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση.

Δημόσιο Συμφέρον: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ?

Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία εσωτερικά στην Εταιρεία από το απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό αυτό προσωπικό, το οποίο τηρεί τον όρο εμπιστευτικότητας για την εκτέλεση των καθηκόντων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας από κάποιο τρίτο-μέρος προμηθευτή ή από εμπορικό συνεργάτη, ο οποίος θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Θα έχουμε εξασφαλίσει ότι το μέρος που εκτελεί την επεξεργασία για εμάς θα διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζει ο νόμος και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τη διεκπεραίωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων απέναντί μας και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχουμε δώσει και για κανέναν άλλο λόγο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές για την υπεράσπιση νομίμων αξιώσεών μας και μόνο για τις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να τηρούμε τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να αποτρέψουμε κάθε παράνομη πρόσβαση και λανθασμένη χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Τα μέτρα που λαμβάνουμε περιλαμβάνουν διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας, τεχνικών και φυσικών μηχανισμών περιορισμού πρόσβασης καθώς και ελέγχου παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

COOKIES
Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπό μας, αποστέλλεται ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτό είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποθηκεύεται στον σκληρό σας δίσκο και μας ενημερώνει για την πρόσβαση του υπολογιστή σας στην ιστοσελίδα μας. Το cookie δε θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη χρήση των cookies θα βρείτε στην πολιτική cookies.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων μερών. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τις ιστοσελίδες αυτών των τρίτων εταιρειών. Μπορείτε να αναζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων από αυτές τις εταιρείες ανατρέχοντας στις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτές διαθέτουν.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ/ΕΟΧ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποστέλλονται εν γνώσει μας σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Αν γίνει αποστολή δεδομένων σας σε τέτοιες χώρες θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε το επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ?

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνο για το χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον εκάστοτε σκοπό που επιδιώκουμε, εκτός αν υπάρχει σχετική νομική πρόβλεψη που να δικαιολογεί την περαιτέρω επεξεργασία και διατήρησή τους ή χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για την εκπλήρωση νομικών μας αξιώσεων.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Εταιρεία μας διαθέτει δική της σελίδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Linkedin). Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η σελίδα είναι δημόσια προσβάσιμη και οποιοδήποτε σχόλιο και πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα που παραθέσετε θα είναι ορατή στο ευρύ κοινό. Γι’ αυτόν τον λόγο θα σας συνιστούσαμε να είστε προσεχτικοί σχετικά με τη δημοσιευμένη από εσάς πληροφορία.

Περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο το εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα βρείτε στους αντίστοιχους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων των μέσων αυτών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ?

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ενημερωθείτε από εμάς εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ποια ακριβώς δεδομένα τηρούμε για εσάς , για πόσο χρονικό διάστημα καθώς και αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε ελλιπή στοιχεία σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εφόσον δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την μη εκπλήρωση εκ μέρους μας.

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να άρετε τη συναίνεσή σας οπότε και θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ?

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε μέσω της Αίτησης Άσκησης Δικαιώματος Υποκειμένου των δεδομένων [Κατεβάστε την αίτηση εδώ]. Η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας , εκτός εάν το αίτημα είναι ασυνήθιστα μεγάλο και περίπλοκο όπου εκεί κατόπιν ενημέρωσής σας η απάντηση μπορεί να καθυστερήσει άλλες εξήντα (60) ημέρες.

Η ικανοποίηση του αιτήματός σας είναι κατά βάση δωρεάν. Εάν όμως κάποιο αίτημά σας, είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό μπορεί να επιβληθεί η καταβολή ενός εύλογου τέλους.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση εκ μέρους μας στην ικανοποίηση του αιτήματός σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) : Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: POWERFUL Ι.Κ.Ε., Σχολείου 3, Τ.Κ. 57008, Θεσσαλονίκη, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dataprivacy@powerful.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορούμε κατά καιρούς να ελέγχουμε, να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε την πολιτική αυτή. Θα δημοσιεύουμε την ενημερωμένη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ με την ημερομηνία δημοσίευσης της αναθεωρημένης πολιτικής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: [ 02/11/2020 ]