Καλάθι

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Οδηγός Τελικής Χειροκίνητης Παράκαμψης

24 Ιουνίου 2021
Οδηγός Τελικής Χειροκίνητης Παράκαμψης

Κατανοώντας τον Σωστό και Κατάλληλο Τρόπο Άμεσης Έναρξης με Χειροκίνητη Παράκαμψη

Συντάκτης: Brittany Lin Επικεφαλής ομάδας NOCO®

Μπορεί κατά καιρούς να βρεθείτε στο τιμόνι με νεκρή μπαταρία. Ωστόσο, οι περισσότερες μπαταρίες που είναι τελείως νεκρές δεν μπορούν να ξεκινήσουν με την προεπιλεγμένη λειτουργία Boost. Ωστόσο, μπορείτε να αυξήσετε το εύρος των εκκινήσεων ξεκινώντας με τη λειτουργία της Χειροκίνητης Παράκαμψης. Τα NOCO® Genius Boosts είναι σχεδιασμένα για άμεση εκκίνηση μπαταριών μολύβδου-οξέως των 12 βόλτ σε 2 βόλτ. H χρήση της δυνατότητας χειροκίνητης παράκαμψης θα σας επιτρέψει να «Ενεργοποιήσετε» τη λειτουργία εκκίνησης σε μια αδύναμη μπαταρία. Προσοχή, τόσο η προστασία από σπινθήρα όσο και η προστασία αντίστροφης πολικότητας απενεργοποιούνται στη λειτουργία Χειροκίνητης Παράκαμψης.

Η φωτεινή ένδειξη LED του Boost θα είναι απενεργοποιημένη

Αν η μπαταρία σας είναι κάτω από τα 2 βολτ, η φωτεινή ένδειξη LED του Boost θα είναι απενεργοποιημένη. Πρόκειται για ένδειξη ότι το Boost δεν μπορεί να εντοπίσει μπαταρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Τόσο η προστασία από σπινθήρα όσο και η προστασία αντίστροφης πολικότητας είναι απενεργοποιημένα.

Σωστή Σύνδεση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Χειροκίνητης Παράκαμψης, βεβαιωθείτε πως οι σφιγκτήρες της μπαταρίας έχουν συνδεθεί στις σωστές πολικότητες των τερματικών.

Πατήστε και Κρατήστε

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Χειροκίνητης Παράκαμψης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Κουμπί Χειροκίνητης Παράκαμψης, το εικονίδιο με το κόκκινο θαυμαστικό μέσα σε έναν κόκκινο κύκλο, για τρία δευτερόλεπτα.

Αναλαμπές των LED του Boost

Η λευκή λυχνία LED του Boost θα αναβοσβήνει μεταξύ «On» και «Off» υποδεικνύοντας ότι βρίσκεστε με επιτυχία στη λειτουργία Χειροκίνητης Παράκαμψης και ότι είστε έτοιμοι να εκκινήσετε το όχημά σας.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιήστε την Εκκίνηση Boost προτού αποσυνδέσετε τους σφιγκτήρες της μπαταρίας. Προσοχή, τόσο η προστασία από σπινθήρα όσο και η προστασία αντίστροφης πολικότητας απενεργοποιούνται στη λειτουργία χειροκίνητης παράκαμψης.