Καλάθι

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Επιτοίχια φόρτιση έναντι φόρτισης 12V για μοντέλα εκκινητών

15 Απριλίου 2021
Επιτοίχια φόρτιση έναντι φόρτισης 12V για μοντέλα εκκινητών

Γνωρίζοντας τη διαφορά μεταξύ της επιτοίχιας φόρτισης έναντι της ταχείας φόρτισης 12V

Συντάκτης: Brittany Lin Επικεφαλής ομάδας NOCO®

Οι εκκινητές Genius Boost Ultrasafe της NOCO® είναι συμβατοί με την επιτοίχια φόρτιση ως μια μέθοδο επαναφόρτισης της μονάδας σας. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια φόρτισης USB, ο χρόνος φόρτισης του εκκινητή Genius Boost της NOCO® θα διαφέρει ανάλογα με τα επίπεδα εκφόρτισης και την ένταση του ρεύματος που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μονάδας. Εκτός από την επιτοίχια φόρτιση, συγκεκριμένα μοντέλα, όπως τα GB70 και GB150, διαθέτουν την επιλογή της ταχείας φόρτισης 12V ως έναν άλλο τρόπο επαναφόρτισης. 

Συνδέοντας το καλώδιο του εκκινητή Genius Boost 12V της NOCO® στο βύσμα 12V AUX του αυτοκινήτου σας, θα καταστεί εφικτή η χρήση της ταχείας φόρτισης, η οποία αποτελεί την ταχύτερη μέθοδο φόρτισης. Φορτίζοντας για 15 λεπτά με την ταχεία φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για να εκκινήσετε το αυτοκίνητό σας!

Φόρτιση του GB20. 

Συνδέστε τον GB20 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB στη θύρα USB IN και τη θύρα USB του φορτιστή του αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να τον επαναφορτίσετε από οποιαδήποτε τροφοδοτούμενη θύρα USB, όπως ένα μετασχηματιστή AC, ένα φορτιστή αυτοκινήτου, ένα φορητό υπολογιστή και άλλα. Η ονομαστική τιμή της θύρας USB IN είναι 2,1 Amps ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσματική φόρτιση της εσωτερικής μπαταρίας ιόντων λιθίου. Λόγω των κανονισμών της FCC, συνιστούμε να μην φορτίζετε και να αποφορτίζετε τη μονάδα ταυτόχρονα. Ο χρόνος για την επαναφόρτιση ενός GB20 θα διαφέρει με βάση το επίπεδο εκφόρτισης και την πηγή τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται αν διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας.

Φόρτιση του GB40.

Συνδέστε τον GB40 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB στη θύρα USB IN και τη θύρα USB του φορτιστή του αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να τον επαναφορτίσετε από οποιαδήποτε τροφοδοτούμενη θύρα USB, όπως ένα μετασχηματιστή AC, ένα φορτιστή αυτοκινήτου, ένα φορητό υπολογιστή και άλλα. Η ονομαστική τιμή της θύρας USB IN είναι 2,1 Amps ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσματική φόρτιση της εσωτερικής μπαταρίας ιόντων λιθίου. Λόγω των κανονισμών της FCC, συνιστούμε να μην φορτίζετε και να αποφορτίζετε τη μονάδα ταυτόχρονα. Ο χρόνος για την επαναφόρτιση ενός GB40 θα διαφέρει με βάση το επίπεδο εκφόρτισης και την πηγή τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται αν διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας.

Φόρτιση του GB70.

Συνδέστε τον GB70 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB στη θύρα USB IN και σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB, όπως ένα μετασχηματιστή AC, ένα φορτιστή αυτοκινήτου, ένα φορητό υπολογιστή και άλλα. Η ονομαστική τιμή της θύρας USB IN είναι 2,1 Amps ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσματική φόρτιση της εσωτερικής μπαταρίας ιόντων λιθίου. Λόγω των κανονισμών της FCC, συνιστούμε να μην φορτίζετε και να αποφορτίζετε τη μονάδα ταυτόχρονα. Ο χρόνος για την επαναφόρτιση ενός GB70 θα διαφέρει με βάση το επίπεδο εκφόρτισης και την πηγή τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται αν διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας.

Ταχεία φόρτιση 12V (36W):

Απλά συνδέστε το καλώδιο 12V στη θύρα «12V IN» στον GB70, και το άλλο άκρο στο αρσενικό βύσμα 12V. Συνδέστε σε ένα τροφοδοτούμενο βύσμα 12V AUX (θύρα αναπτήρα).

Φόρτιση του GB150.

Συνδέστε τον GB150 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB στη θύρα USB IN και σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB, όπως ένα μετασχηματιστή AC, ένα φορτιστή αυτοκινήτου, ένα φορητό υπολογιστή και άλλα. Η ονομαστική τιμή της θύρας USB IN είναι 2,1 Amps ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσματική φόρτιση της εσωτερικής μπαταρίας ιόντων λιθίου. Λόγω των κανονισμών της FCC, συνιστούμε να μην φορτίζετε και να αποφορτίζετε τη μονάδα ταυτόχρονα. Ο χρόνος για την επαναφόρτιση ενός GB150 θα διαφέρει με βάση το επίπεδο εκφόρτισης και την πηγή τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται αν διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας.

Ταχεία φόρτιση 12V (60W):

Απλά συνδέστε το καλώδιο 12V στη θύρα «12V IN» στον GB150, και το άλλο άκρο στο αρσενικό βύσμα 12V. Συνδέστε σε ένα τροφοδοτούμενο βύσμα 12V AUX (θύρα αναπτήρα).