Καλάθι

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Ασφαλής εργασία με τις μπαταρίες αυτοκινήτου

18 Μαΐου 2021
Ασφαλής εργασία με τις μπαταρίες αυτοκινήτου

Χρησιμοποιήστε τις σωστές διαδικασίες χειρισμού και ασφάλειας όταν πρόκειται να εργαστείτε με μπαταρίες αυτοκινήτου

Συντάκτης: Brittany Lin Επικεφαλής ομάδας NOCO®

Οι μπαταρίες μολύβδου οξέος των αυτοκινήτων περιέχουν αέρια υδρογόνου και οξυγόνου που μπορεί να είναι εκρηκτικά. Το οξύ στο εσωτερικό της μπαταρίας είναι πολύ διαβρωτικό και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα σας εάν διαρρεύσει από την μπαταρία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο και τυχόν τραυματισμό, δείτε παρακάτω αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας για το χειρισμό και την εργασία με μια μπαταρία μολύβδου οξέος. Χειριστείτε με προσοχή καθώς ενδέχεται να διαρρεύσει οξύ εάν η μπαταρία είναι ραγισμένη ή κατεστραμμένη.

  • Όταν εργάζεστε με μπαταρίες να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό

Η χρήση ενός σωστού μέσου προστασίας για τα μάτια, θα βοηθήσει στην αποτροπή της εισόδου οξέος στα μάτια σας. Να φοράτε πάντα λαστιχένια γάντια ή γάντια μηχανικού όταν ρίχνετε το οξύ στην μπαταρία καθώς μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στα χέρια σας. Επιπλέον των σωστών μέσων προστασίας, φροντίστε να αφαιρέσετε όλα τα είδη κοσμημάτων για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξίες ή εγκαύματα στην περίπτωση που αγγίξετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.

  • Κρατήστε όλες τις φλόγες, τους σπινθήρες και τα τσιγάρα μακριά από την μπαταρία

Όταν εργάζεστε με μπαταρίες αυτοκινήτων, φροντίστε να μην καπνίζετε ή να προκαλείτε σπινθήρες οπουδήποτε κοντά στην περιοχή εργασίας σας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ακόμη και έκρηξη της μπαταρίας.

  • Εργάζεστε σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο

Όταν εργάζεστε με μπαταρίες αυτοκινήτων, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο καθώς οι μπαταρίες εκλύουν επιβλαβείς χημικές αναθυμιάσεις. Για να αποφύγετε τυχόν επιβλαβείς εισπνοές, φροντίστε να ανοίξετε ένα παράθυρο ή μια πόρτα στο γκαράζ ώστε να εξέρχονται οι αναθυμιάσεις.

  • Ποτέ μην στέκεστε πάνω από την μπαταρία κατά την εκκίνηση, τη δοκιμή ή την φόρτισή της

Κάθε φορά που εργάζεστε στην μπαταρία σας, είτε πρόκειται για την εκκίνηση, τη δοκιμή ή τη φόρτιση, μην στέκεστε πάνω από αυτήν ή ακουμπάτε την μπαταρία. Αν και δεν είναι συνηθισμένο, μπορεί να προκληθούν σπινθήρες ή εκρήξεις. Η ασφαλής πρακτική είναι να διατηρείτε μια ασφαλή απόσταση ενώ εκτελείτε οποιαδήποτε από αυτές τις εργασίες.

  • Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε μια μπαταρία με αφαιρούμενους αεραγωγούς

Ορισμένες μπαταρίες διαθέτουν αφαιρούμενες τάπες για τον έλεγχο ή/και την επαναπλήρωση υγρών, ωστόσο, ορισμένες μπαταρίες είναι μόνιμα σφραγισμένες. Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε μια σφραγισμένη μπαταρία καθώς θα μπορούσε να είναι υπό πίεση και μπορεί να εκραγεί εάν τρυπηθεί.

  • Τοποθέτηση και αφαίρεση σφιγκτήρων

Κατά την εκκίνηση ενός αυτοκινήτου με έναν εκκινητή, να θυμάστε πάντα ότι κατά την αρχική τοποθέτηση των σφιγκτήρων, πρέπει να τοποθετείτε πρώτα τον θετικό και μετά τον αρνητικό σφιγκτήρα. Ωστόσο, όταν έρθει η ώρα να τους αφαιρέσετε, αφαιρείτε πάντα πρώτα τον αρνητικό και μετά τον θετικό.